Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 27 lipca 2017
208 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Aureliusza, Natalii, Rudolfa
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Wydziały Starostwa / Wydział Finansowy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wydział Finansowy

 

Skarbnik
ul. 1 Maja 1, pok. 5, tel. 087/5173920, e-mail: skarbnik@powiat.sejny.pl

Wydział Finansowy
ul. 1 Maja 1, pok. 5, tel. 087/5173921,e-mail: sejnenski@bl.jst.net.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie następujących spraw:

1. WYDZIAŁ FINANSOWY zapewnia wykonywanie zadań  w zakresie: opracowywania projektu budżetu powiatu i nadzoru nad jego bieżącym wykonywaniem, obsługi finansowo-księgowej Starostwa oraz budżetu Powiatu, organizacji i nadzoru nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, sporządzania sprawozdań z realizacji zadań budżetowych.
2. Do podstawowych zadań WYDZIAŁU FINANSOWEGO należy prowadzenie następujących spraw:
1) zapewnienie opracowania projektu  budżetu powiatu na dany rok, z uwzględnieniem obowiązujących przy tym szczegółowych zasad, trybów i terminów;
2) informowanie jednostek organizacyjnych o kwotach wstępnych i ostatecznych planu dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz o dokonywanych przez Zarząd bądź Radę zmianach w budżecie w trakcie roku;
3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz opracowywanie planów finansowych Starostwa;
4) przekazywanie środków pieniężnych jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków zgodnie z ustalonym planem finansowym, rozliczanie przekazanych środków finansowych na podstawie  sprawozdawczości i informacji jednostek organizacyjnych;
5) zapewnienie wymaganego dokumentowania i terminowego rozliczania udzielonych powiatowi dotacji (pomocy) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz środków unijnych;
6) windykacja należności budżetowych z tytułu dochodów własnych powiatu i Skarbu Państwa;
7) dokonywanie  bieżących analiz przebiegu wykonania i płynności finansowej budżetu; formułowanie odpowiednich wniosków w tych sprawach dla Zarządu;
8) sporządzanie w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych powiatu, w tym sp zoz,  sprawozdań zbiorczych jednostek budżetowych, sprawozdań w zakresie długu publicznego, skonsolidowanego bilansu budżetu powiatu, wymaganych okresowych analiz, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu;
9) prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami; uzgadnianie z podległymi jednostkami danych księgowych przede wszystkim w zakresie przekazywanych i wykorzystanych środków pieniężnych;
10) prowadzenie sprawozdawczości i bieżąca ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
11) sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie wykonywania budżetu powiatu;
12) współudział w przeprowadzaniu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu, podległych i nadzorowanych przez zarząd powiatu, w zakresie stosowania ustalonych procedur kontroli  oraz celowości zaciągania  zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
13) analizowanie sprawozdań i innych dokumentów otrzymanych przez wydział  pod względem naruszenia dyscypliny finansów publicznych w podległych jednostkach;
14) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetu powiatu;
15) ewidencja dochodów i wydatków Starostwa, jako jednostki budżetowej;
16) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków pozostających na stanie Starostwa, rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych;
17) naliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa oraz diet radnych i prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa;
18) terminowe realizowanie i przekazywanie do ZUS składek z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego;
19) dokonywanie odpisów i systematyczne przekazywanie środków na tworzony w Starostwie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie ewidencji księgowej;
20) opracowywanie dokumentacji przyjętych do stosowania w Starostwie zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) oraz wykonywanie nadzoru nad ich  przestrzeganiem;
21) opracowywanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji majątku Starostwa i wykonywanie nadzoru w tym zakresie;
22) nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych;
23) nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu Pracy;
24) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem  wyboru banku do obsługi bankowej budżetu powiatu i zapewnienie realizacji tej obsługi  zgodnie z zawartą umową;
25) prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa i terminowe ich przekazywanie do budżetu wojewody podlaskiego;
26) prowadzenie ewidencji czynszów dzierżawnych kół łowieckich oraz terminowe ich przekazywanie gminom i nadleśnictwom;
27) obsługa finansowo-księgowa i prowadzenie dokumentacji wypłat ekwiwalentów finansowych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
28) prowadzenie rejestrów faktur VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji oraz terminowe rozliczanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego należnego podatku.

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x