Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Wydziały Starostwa / Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Wydział Architektury i Budownictwa

 

Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
ul. 1 Maja 1, pokój nr 2, 087/ 5173923, fax. 87/ 5162013

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 1 Maja 1, pokój nr 2, 87/ 5173923, fax. 87/ 5162013

e-mail: architektura@powiat.sejny.pl

 

Wzory dokumentów do pobrania, które można złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa:

1. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

2. Pozwolenie na budowę i rozbiórkę

3. Przeniesienie pozwolenia na budowę

4. Zgłoszenie robót budowlanych - ogrodzenie

5. Zaświadczenie o powierzchni użytkowej

6. Zaświadczenie o samodzielności lokalu

7. Zawieszenie postępowania

8. Zgłoszenie robót budowlanych - budynki, altanki

9. Zgłoszenie robót budowlanych - oczyszczalnie

10. Zgłoszenie robót budowlanych - remonty, przebudowy, przyłącza itp.

11. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

12. Zmiana lub uchylenie decyzji

13. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

14. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie spraw w zakresie:

1. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA wykonuje działania administracji architektoniczno-budowlanej oraz realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków.
2. Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:
1) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, właściwego wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sprawdzanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
4) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;
5) wydawanie decyzji zatwierdzających  projekty budowlane;
6) wydawanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej;
7) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;
8) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
9) wydawanie decyzji zmieniających pozwolenia na budowę i zatwierdzających projekty budowlane zamienne;
10) wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
11) nakładanie obowiązku uzupełnienia wniosku;
12) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego;
13) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie  objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
14) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
15) przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
16) wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
17) nakładanie geodezyjnego wyznaczania w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji obiektu objętego zgłoszeniem;
18) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
19) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
20) prowadzenie rejestru załączników graficznych i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
21) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę;
22) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;
23) wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów  ustanowienia odrębnej własności lokali;
24) wydawanie zaświadczeń potwierdzających  powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
25) wydawanie zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
26) wydawanie zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania;
27) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i zapisów;
28) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
29) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
30) prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej;
31) prowadzenie rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.;
32) prowadzenie rejestru załączników graficznych;
33) prowadzenie rejestru dzienników budowy;
34) rejestrowanie dzienników budowy;
35) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę do organów podatkowych;
36) miesięczne i kwartalne przekazywanie do Urzędu Statystycznego informacji o ruchu budowlanym;
37) systematyczne przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego: kopii ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę wraz z załącznikami graficznymi, kopii zgłoszeń  robót budowlanych, postanowień i innych decyzji;
38) przekazywanie co miesiąc do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Infrastruktury uwierzytelnionych kopii rejestru wniosków o pozwolenia na budowę i rejestru decyzji administracyjnych oraz ewidencji wniosków rozpatrzonych przez organy stopnia powiatowego, kopii rejestru wniosków o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej oraz rejestru decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;
39) przekazywanie półrocznych sprawozdań o ruchu budowlanym do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Infrastruktury;
40) dokonywanie czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami Prawa budowlanego;
41) współpraca z nadzorem budowlanym przy rozstrzyganiu skomplikowanych, zawiłych spraw wynikających z przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;
42) uczestniczenie wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Sejnach w kontroli budów, wizji lokalnych, oględzinach obiektów;
43) sporządzenie projektu programu opieki nad zabytkami;
44) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków;
45) prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków;
46) wydawanie legitymacji i zaświadczeń o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków.

Starostwo Powiatowe w Sejnach
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x