Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
poniedziałek, 24 października 2016
298 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Arety, Marty, Marcina
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul.1 Maja 1,16-500 Sejny
Tel.: +48875173910
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
strona: www.powiat.sejny.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Bieżące informacje / Aktualności
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktualności

 
2016-10-20

Ogłoszenie o XXIII Sesji Rady Powiatu Sejneńskiego

Informuję, że XXIII Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00. Rada Powiatu Sejneńskiego obradować będzie w sali konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
 
2016-10-20

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sejneńskiego na 2017 rok

W poniższych załącznikach opublikowana została Uchwała nr 113/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Sejneńskiego na rok 2017.
 
2016-10-20

Konsultacje społeczne ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2017 r.

W poniższych załącznikach opublikowana została Uchwała nr 108/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2017 roku
 
2016-10-20

Konsultacje społeczne ˝Programu współpracy Powiatu Sejneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok˝

W poniższych załącznikach opublikowana została Uchwała Nr 115/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sejneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"
 
2016-10-18

Zaproszenie na warsztaty dotyczące tworzenia biznesplanów

Stowarzyszenie "Pasja" w Sejnach zaprasza osoby, w wieku od 16 do 100 lat na warsztaty dotyczące tworzenia biznesplanów.
 
2016-10-18

Zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli z terenu Powiatu Sejneńskiego

W ramach prowadzonej sieci współpracy i samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach, 24.10.2016 r. o godz. 15ºº w budynku PP-P (Biblioteka Powiatowa) odbędzie się szkolenie dla n-li z terenu Powiatu Sejneńskiego oraz członków Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Szkolenie poprowadzi P. Hanna Zienkiewicz z SODN.
 
2016-10-14

Wyniki naboru na członków komisji konkursowej

W poniższym załączniku opublikowano wyniki naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punku nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sejneńskim w 2017 r.
 
2016-10-10

Komunikat dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

W okresie jesieni jedyną możliwą formą zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka jest systematyczne zgrabianie i zbieranie opadłych liści kasztanowców. W 1 kg suchych liści kasztanowców może być nawet do 4 tys. poczwarek szrotówka kasztanowcowiaczka, a większość z nich jest w stanie przeżyć mrozy dochodzące do -30C. Grabienie i niszczenie opadłych liści kasztanowców ograniczy liczbę motyli, które wylecą wiosną 2017 roku, a tym samym zredukuje liczebność pierwszego pokolenia tego szkodnika.
 
2016-09-30

Informacja o rokowaniach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Nr 1, położonej w obrębie Dusznica, gmina Sejny wraz z prawem własnosci budynków i budowli.

W poniższych załącznikach opublikowana została informacja o rokowaniach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 1, położonej w obrębie Dusznica, gm Sejny wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
 
2016-09-23

Wizyta delegacji z Powiatu Sejneńskiego u partnera w Grodnie

W dniu 20 września 2016 r. delegacja z Powiatu Sejneńskiego w składzie: Piotr Alszko – Starosta Sejneński, Romuald Witkowski – Wicestarosta Sejneński oraz Alicja Wysocka – Członek Zarządu na zaproszenie strony białoruskiej spotkała się z Przewodniczącym Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego (odpowiednik Starosty) w Grodnie.
 
2016-09-23

Bezpłatne konsultacje specjalitstów z zakresu pedagogiki/ psychologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Projekt "Wiedzieć wcześniej" realizowany jest przez Fundację "SYRIUSZ z Białegostoku" zakłada dotarcie z bezpłatnymi konsultacjami specjalistów z zakresu pedagogiki/psychologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do rodziców małych dzieci zamieszkałych na terenie 6 powiatów i miast powiatowych (Suwałki, Augustów, Sejny, Łomża, Kolno i Grajewo). Podczas spotkań możliwa będzie krótka konsultacja rodzica (z dzieckiem lub bez) odnośnie obserwowanych objawów celem wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości lub poinformowania, gdzie i jakiej pomocy dalej powinni szukać.
 
2016-09-21

Konkurs ˝Organizacja ucząca sie 2016˝

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Politechnika Białostocka oraz Gazeta Współczesna zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu "Organizacja ucząca się 2016".
 
2016-09-20

Dożynki 2016

Dnia 18.09.2016 r. na Stadionie Miejskim w Sejnach Starostwo Powiatowe w Sejnach zorganizowało VIII Dożynki Powiatowe. Zarówno podczas części oficjalnej jak i później zgromadziła się bardzo liczna publiczność. Po raz pierwszy dożynki honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Pan Krzysztof Jurgiel.
 
2016-09-19

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących obiektów pływających wyposażonych w silniki spalinowe

W poniższym załączniku opublikowane zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania obiektów pływających wyposażonych w silniki spalinowe na wybranych akwenach wodnych Powiatu Sejneńskiego.
 
2016-09-14

Otwarcie drogi powiatowej nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury

W dniu 12 września 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury przebudowanej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przecięcia wstęgi dokonał Pan Leszek Dec – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Piotr Alszko – Starosta Sejneński, Pan Ryszard Grzybowski – Przewodniczący Rady Powiatu Sejneńskiego, Pan Witold Liszkowski – Wójt Gminy Puńsk oraz Arnold Saładonis – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Suwałkach.
 
2016-09-08

Leki 75+

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.
 
2016-08-26

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

Na terenach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn."Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnienie specjalnych obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".
 
2016-08-24

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny ˝Mokradła dla Przyszłości˝

Ochrona obszarów wodno-błotnych, jednych z najrzadszych i ginących środowisk europejskich, jest ogromnie istotna dla naszej przyszłości. Konkurs ma między innymi podkreślać ich unikatowość i uświadomić jak ogromną rolę grają one w życiu człowieka.
 
2016-08-22

Apel Glównego Lekarza Weterynarii

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka.

Apeluje się do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw oraz z niewiadomego źródła.
 
2016-08-19

Podpisana umowa z Wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel - Jegliniec – Wiatrołuża

W dniu 17 sierpnia 2016r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Sejneńskim a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna w Suwałkach na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel - Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4,0 km. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 921.258,03 zł., z czego 63,63% dofinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
2016-08-12

Ścieżka edukacyjna upamiętniająca Obławę Augustowską 1945

W dniu 12 sierpnia 2016 r. w Sejnach podpisany został List intencyjny w zakresie współpracy w utworzeniu ścieżki edukacyjnej upamiętniającej Obławę Augustowską 1945 pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sejnach a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych Nadleśnictwem Pomorze.
 
2016-08-12

XVII edycja konkursu ˝Sposób na sukces˝

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ogłosiło XVII edycję konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na terenie obszarów wiejskich. Celem konkursu jest:
 
2016-08-11

Spotkanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Sejwy - Widugiery - Sankury

W dniu 9 sierpnia 2016r. w Urzędzie Gminy Puńsk odbyło się spotkanie Inwestora – Powiatu Sejneńskiego z Wykonawcą robót - PDM S.A. Suwałki dotyczące przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa dotyczy odcinka o długości 5 km, którego koszt całkowity wynosi 1.434.527,28 zł. Na inwestycję Powiat Sejneński otrzymał dofinansowanie w wysokości 717.263,00 zł. Inwestycja jest realizowana przy znacznym udziale finansowym Gminy Puńsk.
 
2016-07-22

Podpisana umowa o przyznanie pomocy na projekt ˝Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol- Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża˝

W dniu 22 lipca 2016 r. Powiat Sejneński podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol- Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża".
 
2016-07-06

Monitoring lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, iż w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.
 
2016-06-29

Uchwała Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

W poniższym załączniku opublikowana została Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 
2016-05-24

Uwaga !!!! Stowarzyszenia zwykłe

Wydział Ogólny Starostwa Powiatowego w Sejnach informuje iż z dniem 20 maja 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
 
2016-03-01

Program ˝Rodzina 500+˝

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach wsparcia realizatorów Programu "Rodzina 500+" uruchomił specjalną infolinię dotyczącą Programu, czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.
 
2016-01-19

Dyżury Radców Prawnych od piątku (15.01.2016 r.) w Puńsku

Już od 15 stycznia 2016 r. (piątek) prowadzone będą dyżury Radów Prawnych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Puńsku.
 
2016-01-05

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2016 roku.

W dniu 30 listopada 2015r. podjęta została Uchwała Nr XXII/64/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2016 r.
 
2016-01-04

Pomoc prawna - dyżury

W Powiecie Sejneńskim od dnia 1 stycznia 2016 r. został uruchomiony jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej położony w Sejnach przy ul. Piłsudskiego 34. (w budynku Starostwa Powiatowego, w pokoju nr 1 na parterze). Porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych codziennie w godzinach:
 
Cyfrowy Urząd
pomoc prawna
GIS Podlasie
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Platforma Edukacyjna
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa
Poradniki - upały
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x